THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672320
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4628365
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3145938
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126536
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118883
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644101
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612256
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367480